tiistai 2. helmikuuta 2021

Miten syömishäiriöistä paraneminen vaikuttaa psyykkiseen vointiin

 

Omenatuvan blogikirjoitusten teemana tänä keväänä on paraneminen, jota aiomme tarkastella monenlaisista näkökulmista. Pohdimme paranemisen vaikutusta mieleen ja kehoon sekä syömishäiriöissä yleensä että sairastuneen urheilijan erityistilanteen kannalta. Tulemme käymään läpi paranemisen kulkua ja sitä, mitä hoidossa tehdään paranemisen tukemiseksi. Tulemme myös pohtimaan, millaisia haasteita paranemisen tiellä saattaa esiintyä ja miten päästä niistä eteenpäin.

Aloitamme sarjan tänään pohtimalla, miten paraneminen vaikuttaa mieleen ja sen hyvinvointiin.

 

 

Ehkä on syytä aloittaa paranemisen pohtiminen pysähtymällä hetkeksi katsomaan, millaisessa tilassa mieli on silloin, kun syömishäiriön paranemiseksi lähdetään työstämään asioita. Syömishäiriö tyypillisesti kapeuttaa ajattelun ruoan, kehon, syömisen, liikunnan ja monenlaisten asioiden pelkäämisen ympärille. Mieli on virittynyt havaitsemaan uhkia erityisesti ruoassa ja syömisessä, mutta myös muutenkin ympäristössä, omassa toiminnassa ja jopa ajattelussa. Mieli ikään kuin työskentelee ylikierroksilla yrittäen pitää ihmisen turvassa oman mielensä määrittelemiltä uhkilta.

Syömishäiriötä sairastava on siis jäänyt mielensä kehittelemien uhkakuvien vangiksi. Hän on pudonnut mielensä kuoppaan, josta puuttuu näköala laajempaan ymmärrykseen. Hänen mielensä on alkanut luulla, että tämä kapea, kauhun täyttämä näköala on totuus ja että ainoa mahdollisuus selvitä on taistella näitä kauheuksia vastaan. Kun paranemista alkaa tapahtua, mielessä alkaa tapahtua ymmärryksen laajentumista.

Joillakin sairauden keskelläkin säilyy muistissa ajattelutapa, jota mieli noudatti ennen sairastumista. Se muistaa, että syömistä, lihomista tai liikunnan puutetta ei tarvitse pelätä ja ylitarkkailla ja että elämä oli sangen sujuvaa ilman, että tarvitsi jatkuvasti turvautua massiivisiin turvatoimiin. Tämä terveen ajattelun ääni esiintyy eri voimakkuuksissa sairastuneilla. Niillä, joilla sairaus ei vielä ole edennyt vakavimpaan vaiheeseen, terve ääni voi tuoda helpottavaa, pelosta vapaata ajattelua sairauden aiheuttamien pelkojen lomaan. Ne, joiden sairaus on edennyt vakavimpaan vaiheeseen, uskovat vain sairauden ääntä ja kokevat muunlaisen ajattelun uhkaavana ja vääränä.

Kun paraneminen etenee, alkaa tervettä ajattelua edustava mielen osa saada yhä enemmän jalansijaa. Sairastunut alkaa suunnata huomiotaan yhä enemmän terveen äänen suuntaan ja uskaltaa alkaa lisääntyvästi kuunnella sitä. Alkuvaiheessa sairautta ylläpitävä hätäajattelu yrittää kovasti säilyttää asemiaan ja keksiä monenlaisia kauhuskenaarioita siitä, miksi paraneminen on liian vaarallista. Hätäajattelu nousee aika ajoin pintaan ja saa sairastuneen turvautumaan oireiluun, mutta samalla terve ajattelu muistuttaa itsestään ja auttaa näkemään oireilun haitallisuuden yhä selvemmin.

Tällaista kahden suunnan vetoa voi esiintyä melko pitkäänkin sairastuneen toisinaan kokiessa oireilun älyttömänä ja toisinaan välttämättömänä. Aina, kun kauhuajattelu valtaa mielen, oireilu on välttämätöntä…kunnes ajatukset vähitellen alkavat menettää voimansa. Vähitellen alkaa käydä niin, että kauhuajatuksia nousee mieleen, mutta ne eivät enää vaikutakaan toimintaan. Ahdistus saattaa tuntua jopa entisessä voimassaan, mutta sairastuneen mielen systeemi ei enää pakota häntä helpottamaan ahdistustaan syömishäiriön keinoin, vaan hän vapautuu tekemään muita asioita olon helpottamiseksi. Ihanteellisessa tilanteessa nämä muut asiat ovat terveyttä tukevia ahdistuksenhallintakeinoja, joita voi vapaasti käyttää olon säätelemisen koko elämän ajan ilman, että ne aiheuttavat haittaa. Vinkkejä näihin keinoihin löytyy Omenatuvan muista kirjoituksista, joita on listattu tämän kirjoituksen loppuun.

Paranemisen etenemisen huomaa selvimmin siitä, että sairautta ylläpitävillä ajatuksilla ei lopulta enää ole voimaa. Sairastunut on niin syvällisesti sisäistänyt ajatusten epätodenperäisyyden, että hänen mielensä lakkaa vähitellen pitämästä niitä totena. Sairauden akuutissa vaiheessa ajatukset koetaan totena ja niiden tottelematta jättäminen aiheuttaa ahdistusta – paranemisen edetessä ajatusten ymmärretään olevan sairauden aiheuttamia eivätkä ne tunnu todelta, vaan pikemminkin jopa hullunkurisilta. Kun sairastunut huomaa muistelevansa menneitä ajatuskuvioitaan ihmetellen esim. ”Miten ihmeessä saatoin ajatella, että tomaatin viipaleen syöminen lihottaa?” on se merkki siitä, että mieli alkaa etääntyä syömishäiriöisestä ajattelusta ja että uusi, terveempi ajattelu alkaa ottaa valtaa. Sairauden tuottamat ajatukset alkavat vähitellen tuntua yhä vieraammilta, eivätkä ne enää pysty vaikuttamaan toimintaan. Lopulta mieli etääntyy sairauden aiheuttamasta ajattelusta niin pitkälle, että se alkaa kääntyä automaattisesti pois sairaista ajatuksista niiden noustessa mieleen.

Keskeisin muutos mielessä siis tapahtuu sairautta ylläpitävien ajatusten voimassa ja kyvyssä vaikuttaa käyttäytymiseen. Jos haluaa nopeuttaa paranemistaan, kannattaa suunnata voimansa siihen, että harjoittelee olemaan tekemättä niin, kuin sairauden aiheuttamat ajatukset määräävät.  Niiden noudattamatta jättäminen vie niiltä voiman nopeasti. Joskus sairauden ajatukset on vaikeaa erottaa terveistä ajatuksista, jolloin onkin hyvä harjoitella tunnistamaan ne. Siinä voi käyttää apuna esimerkiksi kysymystä: ”Jos toimin tämän ajatuksen mukaisesti, auttaako se pitkällä tähtäimellä minua voimaan paremmin vai voimistaako se sairauttani?”. Tällä tavoin voi konkreettisilla toimilla tehostaa omaa paranemistaan.

Kun sairauden ajatukset menettävät voimansa, vaikuttaa se mieleen monella tavalla. Jatkuva ahdistuneisuus väistyy, mieleen alkaa mahtua monenlaisia kiintoisia ja elämänläheisiä ajatuksia ja suunnitelmia, innostus elämään lisääntyy ja elämä alkaa kaikkiaan tuntua helpommalta. Tämä parantaa arkista elämänlaatua, jolloin koulunkäynti ja työelämä alkavat sujua helpommin ja tuottaa tyydytystä sekä iloa.

Jos innostuit pohtimaan, miten voisit tehostaa mielesi toipumista syömishäiriöstä, käy tutkimassa Omenatuvan Aiheet-luetteloa. Siellä on paljon ideoita, joiden avulla voit tehostaa omaa paranemistasi. 

Listaan tähän muutamia Omenatuvan kirjoituksia siitä, miten mieltään voi auttaa paranemaan:

Miten tulla toimeen tyhjyyden tunteen kanssa

Ideoita liiallisen täydellisyyden tavoittelun kanssa selviämiseen

Miten selvitä pakko-oireista ja ajatuksista 

Mitä tehdä, kun vaikeat tunteet valtaavat mielen 

Ideoita itsehoidon tueksi 

 

Talvisin terveisin,

Pia Charpentier 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti