perjantai 25. syyskuuta 2020

Kuukautiskierto ja urheilu, osa 1: Naisurheilija, tiedosta kuukautiskiertosi vaikutukset urheilusuoritukseen

Herätyskellon ääni on tänään jotenkin erityisen aggressiivinen. Silmiä on vaikea saada auki, eikä normaalisti piristävä kahvi tunnu toimivan normaaliin tapaansa. Vatsassa kiertää, aamupuuro juuttuu kurkkuun ja olo on kiukkuinen eikä kenenkään kanssa huvita jutella. Aamutreeneissä jalat tuntuvat raskailta ja keho painavalta. Rämpien harjoitus tulee tehtyä, vaikka liikkeet ovat kuin hidastetusta filmistä ja tuntuu kuin joku pistelisi puukkoja vatsaan. Itkuraivareiden, suklaahimojen ja sumuisen olon täyttämän päivän jälkeinen yö on yhtä pyörimistä eikä uni tule millään.

Katkelma kuvaa hieman kärjistäen premenstruaalisesta eli kuukautisia edeltävästä syndroomasta (PMS) kärsivän naisen oireita kuukautiskierron loppuvaiheessa. Siinä missä miesurheilijoiden hormonipitoisuudet pysyvät päivästä toiseen melko tasaisina, naisurheilija joutuu jatkuvasti kamppailemaan syklisesti heittelevien hormoniensa ja niiden aiheuttamien oireiden kanssa. Koska naisurheilija ei voi valita harjoitus- ja kilpailupäiviä kuukautiskierron vaiheen mukaan, on hänen opittava tiedostamaan oman kiertonsa yksilölliset vaikutukset olotilaansa ja suorituskykyynsä. 

Vaikka tutkimustieto ja keskustelu kuukautiskierron sekä suorituskyvyn yhteyksistä lisääntyy jatkuvasti, moni naisurheilija ja heidän valmentajansa eivät tiedä, millaisia vaikutuksia hormoneilla voi olla hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Larsenin ym. (2020) Australiassa tehdyn tuoreen kyselytutkimuksen mukaan eliittiurheilijoiden tietämys kuukautiskierrosta ja hormonaalisesta ehkäisystä on heikolla tasolla. Vastaavaa kyselytutkimusta ei ole toteutettu suomalaisilla urheilijoilla, mutta vilkaisu aihetta käsittelevään kirjallisuuteen paljastaa sen yleisesti olevan edelleen vaiettu tabu. Sekä valmentajat että urheilijat kokevat aiheen käsittelyn hankalaksi, ja tarvitsevat lisää tietoa sekä rohkaisua avoimeen keskusteluun. (Soili & Sandbakk 2019.)

Tässä Oman Elämänsä Urheilija -projektin juttusarjassa käsitellään urheilijoiden kuukautiskiertoa kolmen blogitekstin verran. Ensimmäisessä osassa puhutaan siitä, miten suorituskyky voi vaihdella kuukautiskierron mukaan, ja mitä asioita kierron eri vaiheissa urheilijan ja valmentajan on hyvä huomioida. Tekstin tavoitteena on nostaa naisurheilijoiden sekä heidän kanssaan työskentelevien tietoisuutta normaaliin kuukautiskiertoon kuuluvista hormonaalisista muutoksista ja oireista, joilla voi olla vaikutusta urheilusuoritukseen. Suorituskyky kuukautiskierron neljässä vaiheessa

Kuukautiskierto voidaan jakaa neljään vaiheeseen, joiden aikana kahden olennaisen naissukupuolihormonin, estrogeenin ja progesteronin, vaihtelu saa aikaan kuukautiskierrolle tyypillisiä muutoksia munasarjoissa sekä muuallakin kehossa, kuten lihaksissa, hengityksessä, verenkierrossa ja jopa aivoissa (McNulty yms. 2020). Kuukautiskiertoon liittyy tietysti muitakin tärkeitä hormoneja, jotka yksin ja yhdessä säätelevät kierron tapahtumia. Vaikka samat fysiologiset prosessit ovat jokaisen naisen normaalin kuukautiskierron taustalla, hormonipitoisuuksissa on silti luonnollista vaihtelua. Se, miten kukin reagoi hormonaalisiin muutoksiin on vahvasti yksilöllistä, ja riippuu monista tekijöistä, kuten geeneistä ja elintavoista, sekä niiden yhteisvaikutuksista (Constantini ym. 2005; Clayton 2008; FIndlay ym. 2020).

Vaihe 1: Kuukautiset 

Kuukautiskierto alkaa vuotovaiheella eli kuukautisilla, jolloin sekä estrogeeni että progesteroni ovat matalla tasolla. Hormonien äkillinen putoaminen kuukautisia edeltävästä vaiheesta saattaa tässä vaiheessa kiertoa aiheuttaa kuukautiskipuja, vatsavaivoja ja pahoinvointia, jotka voivat häiritä urheilua. Kohtuullisella teholla suoritetun kestävyysliikunnan ja venyttelytyyppisen liikunnan on havaittu helpottavan oireita. (Gamit yms. 2014; Dehnavi yms. 2018.) Runsaat kuukautisvuodot ovat suhteellisen yleinen ongelma (Tiitinen 2019, Findlay ym. 2020), ja pelko ohivuodoista voi merkittävästi häiritä urheilijan keskittymistä harjoituksissa ja kilpailusuorituksissa. Lisäksi kuukautisten mukana poistuva rauta lisää raudanpuuteanemian riskiä (Tiitinen 2019).

Vaihe 2: Follikkelivaihe 

Follikkelivaiheen eli munarakkulan kypsymisvaiheen alussa, juuri kuukautisten jälkeen estrogeenin ollessa vielä matalalla tasolla, kivunsietokyky ja energiatasot voivat kohota sekä hiilihydraattien käyttö energiaksi kiihtyä (Riley ym. 1999; D’eon ym. 2002; Sanders ym. 1983.), mikä voi olla eduksi kovaintensiteettisessä harjoittelussa. Follikkelivaiheen aikana hiljalleen kohoavalla estrogeenillä on tärkeitä tehtäviä liikunnan aiheuttamien lihasvaurioiden ehkäisemisessä ja tulehdusreaktioiden vaimentamisessa, joten voimaharjoittelusta palautuminen voi olla tehokkaampaa verrattuna muihin kierron vaiheisiin (Markofski & Braun 2014). 

Vaihe 3: Ovulaatio

Ovulaation eli munasolun irtoamisen hetkellä estrogeeni saavuttaa huippunsa, jolloin joillain naisilla voimatasot voivat olla paremmalla tasolla verrattuna kierron muihin vaiheisiin (Constantini ym. 2005; Dawson & Reilly 2009). Samalla kuitenkin vammariski saattaa kasvaa johtuen estrogeenin vaikutuksista nivelten koostumukseen (Herzberg ym. 2017). Huolellisiin alkulämmittelyihin kannattaa siis kiinnittää erityishuomiota. 

Vaihe 4: Luteaalivaihe 

Luteaalivaihe on kierron korkeahormoninen vaihe, jolloin sekä estrogeeni että progesteroni ovat koholla. Harjoittelu voi tuntua raskaammalta, sillä progesteronilla on ruumiinlämpöä, sykettä, hengitystä ja hikoilua kiihdyttäviä ominaisuuksia (Constantini ym. 2005). Vaikka estrogeenikin on luteaalivaiheessa koholla, progesteroni saattaa kumota joitakin estrogeenin hyödyllisiä ominaisuuksia, jolloin palautuminen voi hidastua (Frankovich & Lebrun 2000). Kehon kyky hyödyntää rasvoja energiaksi tehostuu, mikä voi johtaa heikompaan irtiottokykyyn kovatehoisessa liikunnassa. Pitkissä kestävyyssuorituksissa rasvojen suosiminen energialähteenä taas voidaan nähdä suorituskykyetuna. (Constantini ym. 2005.) 

Luteaalivaiheen loppupuolella jotkut naiset kärsivät tekstin alussa kuvatusta premenstruaalisesta eli kuukautisia edeltävästä oireyhtymästä (PMS), jonka oireisiin kuuluu painonnousua, turvotusta, vatsakipuja, pahoinvointia, väsymystä, univaikeuksia sekä mielialan ja ruokahalun muutoksia (Dickerson ym. 2003). Tässä vaiheessa urheilijan olisikin hyvä ymmärtää, että esimerkiksi väsymys ja painonnousu kuuluvat hänen kiertoonsa, eikä niiden vuoksi tarvitse huolestua. 

Miten urheilija ja valmentaja voivat huomioida kuukautiskierron harjoittelussa?

Kuukautiskierron seurannassa kannattaa hyödyntää esimerkiksi harjoituspäiväkirjaa, johon urheilija voi merkitä vuotopäivät sekä harjoituksen aikaiset tuntemukset. Merkintöjen avulla kuukautiskierron vaiheita ja niihin liittyviä oireita voidaan tarkkailla sekä yhdistää toisiinsa. Jos tietyt ilmiöt, kuten esimerkiksi tukkoinen olo, väsymys ja keskittymisvaikeudet, toistuvat aina tiettyyn aikaan kuukaudesta, voi olla hyödyllistä ajoittaa pari kevyempää harjoitusta sellaiselle ajanjaksolle. Kuukautiskierron seuraaminen mahdollistaa myös kuormituksen ja levon epätasapainosta kertovien kuukautishäiriöiden aikaisen havaitsemisen. Urheilijan ja valmentajan olisi hyvä myös tiedostaa eri mahdollisuudet, joilla arkea sekä urheilua merkitsevästi haittaavia oireita voidaan hoitaa. Esimerkiksi hormonaalisen ehkäisyn avulla kuukautisia voidaan siirtää tärkeiden kilpailujen tieltä sekä helpottaa kiertoon liittyviä ongelmia, kuten PMS-oireita (Rickenlund et al. 2004).

Naisurheilijoiden valmentajien tulisi jokaisen urheilijan kohdalla käyttää yksilöllistä lähestymistapaa – vaikka suuri osa urheilijoista kokee kuukautiskierron heikentävän heidän suorituskykyään ja lähes kaikki kokevat kiertoon liittyvien oireiden häiritsevän urheilua (Bruinvels ym. 2016; Findlay ym. 2020), jotkut eivät koe voimakkaita oireita tai huomaa suorituskyvyn vaihtelevan systemaattisesti kierron vaiheiden mukaan. Olisikin tärkeää kohdata urheilija kokonaisuutena ja huomioida taustalla vaikuttavan stressin, ravitsemuksen, levon ja unen vaikutus koettuihin oireisiin. Siksi kuukautiskierron hyödyntäminen harjoittelun suunnittelussa edellyttää riittävän tiedon lisäksi avoimen keskusteluilmapiirin mahdollistavaa luottamuksellista ja turvallista valmennussuhdetta. 

Juttusarjan seuraavissa osissa käsitellään tarkemmin urheilijoiden hormonaalisen ehkäisyn käyttöä sekä kuukautishäiriöitä ja häiriintynyttä syömistä. 

Kirjoittaja:

Ida Löfberg, Terveystieteiden kandidaatti, OEU-projektin työharjoittelija

LÄHTEET

Bernardi, M., Lazzeri, L., Perelli, F., Reis, F. M. & Petraglia, F. 2017. Dysmenorrhea and related disorders. F1000Research, 6.

Bruinvels, G., Burden, R., Brown, N., Richards, T. & Pedlar, C. 2016. The prevalence and impact of heavy menstrual bleeding (menorrhagia) in elite and non-elite athletes. PLoS One, 11(2), e0149881.

Clayton, A. 2008. Symptoms Related to the Menstrual Cycle: Diagnosis, Prevalence, and Treatment (Abstract). Journal of Psychiatric Practice 14 (1), 13-21. 

Constantini, N. W., Dubnov, G. & Lebrun, C. M. 2005. The menstrual cycle and sport performance. Clinics in sports medicine, 24(2), e51-e82.

Dawson, E. A. & Reilly, T. 2009. Menstrual cycle, exercise and health. Biological Rhythm Research, 40(1), 99-119.

Dehnavi, Z. M., Jafarnejad, F. & Kamali, Z. 2018. The Effect of aerobic exercise on primary dysmenorrhea: A clinical trial study. Journal of education and health promotion, 7

D'Eon, T. M., Sharoff, C., Chipkin, S. R., Grow, D., Ruby, B. C., & Braun, B. 2002. Regulation of exercise carbohydrate metabolism by estrogen and progesterone in women. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 283(5), E1046-E1055.

Dickerson, L. M., Mazyck, P. J., & Hunter, M. H. 2003. Premenstrual syndrome. American family physician, 67(8), 1743-1752.

Findlay, R. J., Macrae, E. H., Whyte, I. Y., Easton, C., & Forrest, L. J. 2020. How the menstrual cycle and menstruation affect sporting performance: experiences and perceptions of elite female rugby players. British Journal of Sports Medicine.

Frankovich, R. J. & Lebrun, C. M. 2000. Menstrual cycle, contraception, and performance. Clinics in sports medicine, 19(2), 251-271.

Gamit, K. S., Sheth, M. S., & Vyas, N. J. 2014. The effect of stretching exercise on primary dysmenorrhea in adult girls. Int J Med Sci Public Health, 3(5), 549-51.

Herzberg, S. D., Motu’apuaka, M. L., Lambert, W., Fu, R., Brady, J., & Guise, J. M. 2017. The effect of menstrual cycle and contraceptives on ACL injuries and laxity: a systematic review and meta-analysis. Orthopaedic journal of sports medicine, 5(7), 2325967117718781.

Larsen, B., Morris, K., Quinn, K., Osborne, M. & Minahan, C. 2020. Practice does not make perfect: A brief view of athletes’ knowledge on the menstrual cycle and oral contraceptives. Journal of Science and Medicine in Sport.

Markofski, M. M., & Braun, W. A. 2014. Influence of menstrual cycle on indices of contraction-induced muscle damage. The Journal of Strength & Conditioning Research, 28(9), 2649-2656.

McNulty, K. L., Elliott-Sale, K. J., Dolan, E., Swinton, P. A., Ansdell, P., Goodall, S., ... & Hicks, K. M. 2020. The effects of menstrual cycle phase on exercise performance in eumenorrheic women: a systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 1-15.

Rickenlund, A., Carlström, K., Ekblom, B., Brismar, T. B., Von Schoultz, B. & Hirschberg, A. L. 2004. Effects of oral contraceptives on body composition and physical performance in female athletes. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 89(9), 4364-4370.

Riley III, J. L., Robinson, M. E., Wise, E. A., & Price, D. 1999. A meta-analytic review of pain perception across the menstrual cycle. Pain, 81(3), 225-235.

Sanders, D., Warner, P., Backstrom, T., & Bancroft, J. 1983. Mood, sexuality, hormones and the menstrual cycle. I. Changes in mood and physical state: description of subjects and method. Psychosomatic Medicine, 45(6), 487-501.

Solli, G. S. & Sandbakk, Ø. 2019. Turhia tabuja naisurheilijan valmennuksessa (käänt. J. Ihalainen). Liikunta & Tiede 56 (6), 40–43. 

Tiitinen, A. 2019. Runsaat kuukautiset. Lääkärikirja Duodecim. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00173


perjantai 11. syyskuuta 2020

Psykedeelien käyttö syömishäiriöiden hoidossa

Kuulin psykedeelien käytöstä mielenterveysongelmien hoidossa muutamia vuosia sitten ja suhtautumiseni oli vähintäänkin ennakkoluuloista. Itseasiassa koko juttu oli minusta niin absurdi, että en edes vaivautunut ottamaan siitä selvää. Vuosien varrella asia on kuitenkin ollut esillä yhä enemmän ja sitä on ollut yhä vaikeampaa sivuuttaa. Vihdoin, kun muutama suuresti arvostamani ja viisaana pitämäni kollega alkoi kertoa olevansa mukana tutkimusryhmissä, joissa psykedeelien vaikutusta tutkitaan, tajusin etten voi enää pitää päätäni pensaassa asian suhteen.Psykedeelit ovat aistien vääristymiä ja hallusinaatioita aiheuttavia aineita, joita käytettiin laajasti viihdekäytössä 1960-luvulla. Niiden lääkinnällisiä vaikutuksia tutkittiin tuolloin innokkaasti, mutta 1970-luvulla aloitettu sota huumeiden käyttöä vastaan lopetti nämä tutkimukset kuin seinään. Psykedeeleille tuli yleisesti huono maine, sillä tuon aikainen päihteiden holtiton väärinkäyttö aiheutti yhteiskunnallisesti paljon ongelmia. Niiden käyttöä edes tutkimustarkoituksessa ei enää suvaittu ja psykedeelien hyvien lääkinnällisten vaikutusten tutkimisen pariin päästiin palaamaan vasta noin 40 vuotta myöhemmin.


Viimeisten parin vuoden aikana olen tutustunut ulkomaisiin kollegoihin, jotka käyttävät työssään psykedeelejä. Toiset käyttävät niitä asiakastyössä osana tutkimusta ja toiset tarjoavat asiakkailleen psykdeeliavusteista terapiaa ihan vastaanottotyössä, kuitenkin ilmeisesti hieman hipoen lain rajamaita. Psykedeelejä ei nimittäin vielä olla vapautettu missään maassa yleiseen lääkinnälliseen käyttöön. Haastattelin kiinnostuneena kyseisiä kollegoita asiasta, sillä huomasin, että minun oli todella vaikeaa hyväksyä huumeina pitämieni aineiden käyttöä terapiatyössä. Kollegat kuitenkin kertoivat kokemuksistaan innosta puhkuen ja todella vaikuttuneina aineiden tehosta asiakkaiden auttamisessa. Useimmilla heillä innostus asiaan oli herännyt omien psykedeeliterapiakokemusten seurauksena.


Kollegani valistivat minua, että terapia toteutetaan sille omistetussa tilassa, kahden asiaan koulutetun terapeutin läsnäollessa. Terapeutit ovat myötätuntoisia, kunnioittavia ja tukevat potilaan prosessia hellästi pyrkimättä vaikuttamaan siihen millään tavalla. Psykedeelit sallivat esimerkiksi traumamuistojen käsittelemisen ilman niihin liittyvää ahdistusta ja pelkoa. Näin mieli pystyy muodostamaan traumakokemukseen uudenlaisen suhteen ja siihen liittyvä psyykkinen kipu ja tuskaisuus loppuu. Kollegani kertoivat kokemuksen olleen käänteentekevä heidän elämässään, minkä vuoksi he innostuivat auttamaan muita tämän menetelmän avulla.


Tutkimuksissa pääasiassa käytetyt psykedeelit ovat MDMA (Methylenedioxymethamphetamine), joka on ekstaasina tunnetun huumeen puhdas muoto, psilosybiini, joka on sieni, sekä ayahuasca, joka valmistetaan Amazonin alueilla kasvavasta liaanikasvista. Niiden vaikutusta on tutkittu traumaperäisen stressihäiriön, alkoholismin ja masennuksen hoidossa erittäin vaikuttavin tuloksin. Erään metatutkimuksen mukaan 66,2% vakavasta traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivästä potilaasta (N=105) tulivat oireettomiksi hoidon jälkeen. Kukaan ei raportoinut hoidosta olleen mitään haittaa. (Thal & Lommen, 2018). Toisessa tutkimuksessa 83% alkoholiriippuvaisista vähensi alkoholinkäyttöään merkittävästi psykedeelihoidon jälkeen (Garcia-Romeu, Davis, Erowid ja ym. 2019).


Syömishäiriöiden hoidon apuna psykedeelien käyttöä on tutkittu vasta vähän, mutta lähiaikoina on odotettavissa tuloksia myös tämän diagnoosiryhmän hoidosta. Alustavia positiivisia raportteja psykedeelien vaikutuksista on saatu laihuushäiriöpotilailta, jotka ovat käyttäneet ayahuasca psykedeeliä seremoniallisessa yhteydessä. He raportoivat syömishäiriöajatusten ja -oireiden merkittävää vähenemistä sekä kokivat, että syömishäiriön taustalla olevat ydinsyyt pääsivät paranemaan. He kokivat lääkkeen auttaneen heitä käsittelemään kipeitä tunteita ja muistoja sekä sisäistämään myönteisemmän suhtautumistavan itseensä. Lääkkeen avulla he kokivat myös saaneen paranemiseensa mukaan hengellisen ulottuvuuden. (Renelli, Fletcher, Tupper ym. 2020).


Tämän hetken tiedon mukaan psykedeeleillä näyttäisi siis olevan kiinnostavaa potentiaalia vaikeiden ja pitkään kestäneiden syömishäiriöiden hoidossa. Jäämme innokkaasti odottamaan millaista tietoa tutkimuskenttä lähiaikoina asiasta tarjoaa.


Terveisin,


Pia Charpentier


Kiinnostavia artikkeleita aiheesta:


Ayahuascan seremoniallisesta käytöstä laihuushäiriöisillä


Psykedeelit traumaperäisen stressihäiriön hoidossa


Psykedeelit alkoholiriippuvuuden hoidossa


Psykedeelit laihuushäiriön hoidossa


Psykedeelit masennuksen hoidossa


Psykedeelien vaikutus aivoihin


Koonti vuonna 2019 tehdyistä psykedeelitutkimuksista


Ylen kiintoisa yleisartikkeli aiheesta


Psykedeelitutkimusyhdistys