perjantai 11. lokakuuta 2019

Univaikeudet syömishäiriöiden yhteydessä (osa 1) – Syitä univaikeuksien taustalla

Unen merkitys terveydelle on valtava. Sen laiminlyöminen johtaa usein moniin terveydellisiin ongelmiin. Syömishäiriöstä toipumisen aikana riittävä uni nousee erityisen tärkeään asemaan, koska toipuminen vaatii paljon voimavaroja. Ilman riittävää unta, toipumiseen tarvittavalle psyykkiselle työskentelylle ei riitä kunnolla voimia. Unen aikana aivot rakentavat uusia yhteyksiä ja oppiminen sekä tunteiden käsittely edistyvät siten yleensä unen aikana. Lisäksi uni on keskeisessä asemassa syömishäiriön aiheuttamien fyysisten vaivojen korjaamisessa.

Olen kuitenkin kohdannut vuosien aikana Syömishäiriökeskuksessa työskennellessäni useita syömishäiriöön sairastuneita, joilla on haasteita riittävän unen ja levon suhteen varsinkin hoidon ja toipumisen alussa. Siksi aihe ansaitsee mielestäni paikan myös täällä Omenatuvassa. Käsittelen aihetta kahden kirjoituksen verran. Tässä ensimmäisessä osassa käsittelen syitä univaikeuksien taustalla syömishäiriöiden yhteydessä. Käsittelen aihetta liian vähäisen unen näkökulmasta. Jälkimmäinen osa julkaistaan marraskuussa ja siinä käsitellään keinoja univaikeuksien voittamiseksi.Syömishäiriöt johtavat usein aliravitsemukseen diagnoosista riippumatta, vaikka paino ei laskisikaan. Aliravitsemus itsessään aiheuttaa unettomuutta. Nälkäisenä nukahtaminen on yleensä vaikeaa. Myös tiettyjen ruoka-aineiden välttely tai yksipuolinen ravitsemus voi johtaa univaikeuksiin. Anoreksiaa sairastavilla, vaikeasta alipainosta kärsivillä on todettu tutkimuksissa syvän unen määrä vähenemistä, minkä vuoksi uni ei virkistä riittävästi. Myös aliravitsemuksen aiheuttamat tuki- ja liikuntaelimistön kivut saattavat vaikeuttaa nukahtamista tai herättävät kesken unien. Joillakin rakon pidätyskyky heikentyy aliravitsemuksen vuoksi, jolloin yöunet katkeavat toistuvien wc-käyntien vuoksi.

Aliravitsemuksen korjaaminen ei kuitenkaan yleensä yksinään riitä korjaamaan univaikeuksia. Kokemukseni mukaan monilla sairastuneilla liian vähäisen nukkumisen taustalla on myös nukkumista rajoittavia syömishäiriöön liittyviä ajatusmalleja ja pelkoja. Nukkuminen mielletään laiskuudeksi ja tehottomuudeksi, mikä on monille sairastuneille kauhistuttava ajatus. Herätyskello saatetaan silloin asettaa hälyttämään pitkin yötä tai liian varhaisin aamulla. Pitkällään oleminen voi myös tuntua niin pelottavalta, että syömishäiriöön sairastunut mieluummin sinnittelee istuma-asennossa, jolloin unen laatu heikkenee, vaikka uni tulisikin. Unen aikaiset lihastonuksen muutokset saavat unen silloin katkeilemaan, vaikka sairastunut haluaisinkin nukkua. Sairastuneet pelkäävät usein myös, että nukkuminen nostaa painoa ja sen vuoksi yö olisikin parempi hyödyntää vaikka jumppaamiseen tai ainakin edes johonkin ”tuottavaan tai järkevään”, kuten opiskeluun. Myös ahdistus päivän ruokailuista tai muista tapahtumista voi olla niin suurta, että nukahtaminen ei yksinkertaisesti onnistu.

Syömishäiriöihin liittyvä pakonomainen ruuan ajattelu voi myös ylettyä uniin. Olenkin kohdannut useita, joista unien näkeminen on kauheaa, koska unissa saattaa nähdä itsensä syömässä. Osa alkaa vältellä nukkumista sen vuoksi. Lisäksi osa pelkää sitä, että he myös toteuttavat unensa ja käyvät syömässä unissaan. Tämän vuoksi nukkumista ei voi sallia, sillä onhan kontrolloimaton syöminen monille pahinta mitä he voivat ajatella.

Joskus univaikeudet johtuvat taas viivästyneestä tai kääntyneestä unirytmistä. Osalla syömishäiriötä sairastavista merkittävin oireilu tapahtuu yöllä, jolloin oireilu on helpompi pitää salassa tai toteuttaa sitä ilman päivän velvollisuuksien tuomia häiriötekijöitä. Väsymys alkaa siten haitata päiviä ja yön tullen voi tuntua, ettei oireilua voi mitenkään hillitä väsymyksen vuoksi.

Syömishäiriö kulkee usein myös masennuksen kanssa käsikkäin. Masennus on merkittävä psyykkisistä tekijöistä johtuva univaikeuksien aiheuttaja. Univaikeuksien taustalla osalla on myös arvioni mukaan traumaattisia tapahtumia. Tämä on toki harvinaisempaa, mutta ei valitettavasti tavatonta. Yöt voivat muistuttaa traumaattisista tapahtumista, traumamuistot tulevat uniin ja trauman kokeneella voi olla tarve olla valmiustilassa mahdollisen vaaran varalta. Nukkuessa valmiustilaa on vaikea pitää yllä, joten valvominen voi tuntua ainoalta vaihtoehdolta.

Haasteita nukkumisessa voi toisinaan esiintyä myös toipumisen edettyä jo pidemmälle. Toipuvalla voi olla tarve elää ”menetettyä” elämää ja arki täyttyykin äkkiä tapahtumista, opiskeluista, töistä ja ihmissuhteista. Silloin kaikki eivät enää muista tai malta antaa unelle riittävästi aikaa. Myös avohoidon kontakteissa olevilla elämän kiireet voivat syrjäyttää unelle annettua aikaa. Unen merkitys keskeisenä osana itsestä huolehtimista unohtuu. Väsyneenä syömishäiriön viimeisten rippeiden karistaminen on hankalampaa, joten sen vuoksi kiire ei saisi olla esteenä riittävälle unelle.

Joskus univaikeudet ovat voineet olla niin pitkään matkassa mukana, että univaikeuksista ja unettomuudesta muodostuu itsessään ahdistuksen aihe. Negatiiviset ajatusmallit omasta nukkumisesta ja pelko unettomuudesta alkavat silloin ruokkia unettomuutta. Tähän kun yhdistää vielä liian pitkäaikaisen vahvojen unilääkkeiden käytön, voi univaikeus olla jo merkittävä. Unilääkkeet nimittäin menettävät ajan saatossa usein tehonsa ja voivat huonontaa unen laatua. Niiden käytössä pitäisikin yleensä pyrkiä varovaisuuteen ja käyttää niitä vain väliaikaisesti. On kuitenkin hyvä muistaa, että joskus unilääkkeet ovat tarpeen, joten niiden käyttöä on aina hyvä miettiä yhdessä lääkärin kanssa.

Syitä univaikeuksien taustalla voi toki olla paljon muitakin, sillä voihan unettomuudesta kärsiä ilman syömishäiriötäkin. Tässä kuvasin lähinnä niitä tekijöitä, joita olen usein kohdannut syömishäiriöiden yhteydessä. Lisää univaikeuksien syistä voit lukea esimerkiksi täältä ja täältä.

Millaisia syitä sinä olet huomannut univaikeuksien taustalla syömishäiriöiden yhteydessä?

Terveisin,

Venla Eronen