tiistai 19. syyskuuta 2023

Miksi yksityisiä palveluita on järkevää käyttää syömishäiriöiden hoitoon?

 Laitoimme ilolla merkille, kuinka uudessa hallitusohjelmassa mainitaan, että uusi hallitus haluaa tukea hyvinvointialueita lisäämään yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Tässä piilee vinha viisaus, joka usein jää huomaamatta yksityisiä ja julkisia palveluita vertailevissa keskusteluissa. Haluamme tässä kirjoituksessa tuoda esille muutamia kiistattomia yksityisten toimijoiden hyviä puolia, joita ei ole tarpeeksi käsitelty julkisessa keskustelussa.

 

Syömishäiriökeskuksessa olemme hyvin tietoisia siitä, että kaikki mitä teemme tänään pohjustaa mahdollisuuksiamme toimia myös huomenna. Tämä pakottaa meidät huolehtimaan palveluittemme laadusta jokaisen asiakkaan kohdalla. Kaikki tekemämme toimii mainoksena seuraaville asiakkaillemme. Pyrkimys onnistumiseen on siis kaikkien osallisten etu, niin meidän, kuin asiakkaidemmekin.

 

Korkea hoidon laatu on välttämätön sekä olemassaolomme että työmme mielekkyyden ja arvojemme toteuttamisen sekä luonnollisesti myös potilaittemme paranemisen kannalta. Onnekkaasti juuri se seikka, joka tekee työstämme palkitsevaa ja mielenkiintoista, on myös se, joka takaa hoitomme laadun. Yksityisellä puolella näiden kaikkien osa-alueitten toteutuminen auttaa pääsemään hoitavien henkilöiden ja potilaiden yhteiseen päämäärään. Todellakin, meillä on yhteinen päämäärä. Se mikä auttaa potilaitamme, auttaa myös meitä ja haittojen kanssa sama juttu.

 

Käsityksemme mukaan hoidon laatu riippuu yksinomaan henkilökunnan kyvystä tarjota hyvää ja laadukasta hoitoa. Tämän vuoksi tärkeä osa hoidon laadunvarmistusta on henkilökunnan hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen. Hoito on juuri niin hyvää kuin hoitavat henkilöt pystyvät tarjoamaan. Yksityisellä puolella tähän on mahdollisuus panostaa, sillä sen arvo näyttäytyy kiistattomana. Tässä näyttäytyy jälleen kahden osapuolen yhteinen etu muodostaen win-win -tilanteen.

 

Yksityisillä toimijoilla hoidon laadusta huolehtiminen on jatkuvuuden edellytys. Ne, jotka tästä tinkivät suurempien voittojen toivossa, eivät pysy markkinoilla pitkään. Hoidon laatu ja hyvät hoitotulokset on oltava toiminnan päätavoitteena ja kaikki muu seuraa siitä itsestään. Rahanahne toimintamalli ei koskaan kestä kovin kauan, sillä siinä eivät toteudu kaikkien osapuolten edut. Kestävässä mallissa kaikkien etu on sama ja kaikki työskentelevät yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Hoitavat henkilöt antavat parastaan, esimiehet tukevat työntekijöitä ja koko yritys kukoistaa kestävän toimintamallinsa ansiosta.Yksityisillä toimijoilla on lisäksi puolellaan se etu, että he pystyvät pitämään laadun tärkeimpänä ohjenuoranaan, sillä väestövastuu, jonojen purkamisen pakko sekä hoitojen lyhentämisen paine eivät estä hoitamasta parhaalla mahdollisella tavalla niitä, jotka ovat aloittaneet hoidon. Kaikille voidaan suoda paranemisen rauha ja mahdollisuus kulkea oman näköisensä paranemisen polku. Vaikea-asteiset syömishäiriöt kehittyvät vuosien saatossa ja paraneminen vaatii aina oman aikansa. Mielen prosesseja on usein vaikeaa kiirehtiä nopeammiksi, kuin mihin mieli on valmis. Tämän vuoksi pysyvään paranemistulokseen tarvitaan rauhaa ja se aika, minkä mieli tarvitsee suorittaakseen paranemisen edellyttämän kasvutehtävän loppuun. Yksityisellä puolella tähän on mahdollisuus väestövastuiden puuttuessa.

 

 

Paranemiseen johtavan hoidon läpikäymiseen luonnollisesti tarvitaan hoidon kunnallinen maksaja. Onkin tärkeää, että maksava taho ymmärtää suuren säästön, joka saadaan siitä, että henkilö hoidetaan kerralla terveeksi, vaikka se veisikin useamman kuukauden tai jopa vuoden tai ylikin. Toinen vaihtoehto on, että henkilöä ei hoideta terveeksi, sairaus pitkittyy tai kroonistuu ja hän jää kuormittamaan terveydenhuoltoa vuosiksi, joskus vuosikymmeniksi. Kustannuksia lisää hänen työ- tai opiskelukyvyttömyytensä, jatkuva sairaslomalla oleminen sekä muu inhimillinen kärsimys, jolle hän ja hänen läheisensä altistuvat pitkäkestoisesti. Usein kulut vielä kertautuvat ahdistuneiden läheisten sairaslomien ja työkyvyttömyyden muodossa. Lyhyellä tähtäimellä kalliilta vaikuttava hoito on pitkällä tähtäimellä selvästi halvempi vaihtoehto, kuin hoitamatta jättäminen tai puutteellinen hoitaminen.

 

Erittäin tärkeä yksityisten toimijoiden lisäetu on, että siellä pystytään erikoistumaan tiettyyn diagnoosiryhmään ja säilyttämään ammattitaito omien seinien sisällä johdonmukaisesti. Yksityisellä toimijalla ei ole paineita uudelleen organisoida työryhmiä niin, että ammattitaito hajoaa organisaation sellaisiin osiin, joissa sille ei ole tarvetta. Osaamista voidaan jatkuvasti kasvattaa ja kehittää. Työntekijöiden ja esihenkilöiden alhaisen vaihtuvuuden vuoksi tietotaito käy läpi kokemuksen tuoman evoluution, jossa myös hiljainen tieto tallentuu arjen käytäntöihin. Syömishäiriöiden kaltaisten vaativien ja vaarallisten sairauksien hoitaminen vaatii hyvää osaamista, kokemusta sekä jatkuvaa uudistumisen ja kehittymisen halua. Yksityisessä erikoisyksikössä ammattitaitoa on mahdollista ylläpitää jatkuvilla kohdennetuilla koulutuksilla, sillä ammattitaito ja sen päivittäminen tuo arvokkaan lisänsä hoidon laadun kehittämiseen ja hoitotulosten jatkuvaan paranemiseen.

 

Syömishäiriökeskus tarjoaa vaikeaoireista syömishäiriötä sairastaville ympärivuorokautista hoitoa yli hyvinvointialuerajojen. Hoidamme kokonaisvaltaisesti ja vahvalla osaamisella myös heitä, joilla on syömishäiriön ohella psykiatrisia rinnakkaissairauksia. Huomionarvoista on myös, että osastohoidon hintalappu on Syömishäiriökeskuksessa selvästi pienempi, kuin niillä harvoilla julkisen erikoissairaanhoidon osastoilla, joissa tarjotaan syömishäiriöiden hoitoon erikoistunutta erityistason osastohoitoa ympäri vuorokauden. Tämä on iloinen uutinen hyvinvointialueille, joissa päätökset hoitoon ohjaamisesta ja maksusitoumusten myöntämisestä yksityiselle puolelle tehdään. 

 

Toivomme, että uuden hallitusohjelman siivittämänä yksityiset palveluntarjoajat pääsevät tukemaan julkista terveydenhuoltoa tärkeällä ja arvokkaalla tavalla myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeisessä ajassa. Toivomme, että tämä nostaa esille sen erityisarvon, jota vain yksityinen palveluntarjoaja voi tuottaa ja näin täydentää tärkeällä tavalla julkista terveydenhuoltoa.

 

 

Lämpimästi,

Pia Charpentier

Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja

 

 

 

Lähteet:

Hallitusohjelma 2023
https://valtioneuvosto.fi/hallitukset/hallitusohjelma#/2/4

2 kommenttia:

  1. Kiitos Pia loistavasta kirjoituksesta. Voin Mediferron syömishäiriöyksikön puolesta allekirjoittaa kaiken kirjoittamasi. Erityisen kiitollinen olen sinulle siitä, että kirjoitat rakentavasti. Minulla on mennyt tunteisiin syömishäiriötä sairastavien hoidon epäkohdat ja olen kärkkäästi nostanut esille asioita, eikä se edistä niitä. Ehkä tämä reaktioni ilmentää myös tuota yksityisen sektorin laatua. Omat vaatimukset hoidolle ja sairastuneiden ja perheiden kohteluun ovat niin korkeat, että julkisen sektorin toiminta tuntuu epäoikeudenmukaiselta.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kiitos ihanasta kommentistasi! Tärkeät asiat ymmärrettävästi nostattavat tunteita, sydän edellä kun tätä työtä tehdään <3 Lämpöä ja valoa syksyyn koko Mediferron jengille!

      Poista