perjantai 7. joulukuuta 2018

Sosiaalityöntekijän rooli syömishäiriöhoidossa Kuntoutus- ja hoitoyksikössä

Syömishäiriökeskuksen Kuntoutus- ja hoitoyksikössä työskentelee yksi sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijämme Tellervo on nyt työskennellyt meillä noin yhden vuoden ja työnkuva on alkanut hyvin muotoutua. Päätinkin haastatella Tellervoa siitä, millaisessa roolissa sosiaalityöntekijä voi syömishäiriöhoidossa olla.Yleisesti sosiaalityön kenttä on varsin laaja ja työnkuvat vaihtelevat paljon eri paikoissa. Kuntoutus- ja hoitoyksikössä Tellervon työ on hyvin sosiaaliohjaus ja -neuvontapainotteista. Tellervo ei tee asioita asukkaidemme puolesta, vaan on enemmänkin tukemassa asukkaitamme itsenäiseen asioiden hoitoon. Uuden potilaan tullessa hoitoon, Tellervo toki tarkistaa, että potilaalla on kaikki ne taloudelliset etuudet mitä hänelle kuuluu, vaikka periaatteessa etuuksien hakeminen onkin asukkaiden omalla vastuulla. Hoidon aikana Tellervo seuraa tilannetta etuuksien osalta ja muistuttaa asukasta, kun on aika hakea uutta etuutta, mikäli asukas ei ole tätä itse huomannut tehdä. Lisäksi Tellervo antaa neuvoja myös muihin taloudellisiin asioihin, kuten hoitomaksuihin.

Sosiaalityöhön liittyy paljon muutakin kuin etuuksista huolehtimista. Tellervon työhön sisältyy paljon tavallisen arkielämän sujumiseen liittyviä asioita. Joillakin asukkailla voi olla esimerkiksi hoidon jossain vaiheessa tarve alkaa etsiä itselleen vuokra-asuntoa, jolloin Tellervo voi olla antamassa tukea ja ohjausta asunnon etsimiseen. Toisilla voi taas olla ongelmia oman jo olemassa olevan asunnon vuokran maksamisessa, mahdollisissa oman asunnon alivuokrauksessa/vuokrauksessa tai muissa vastaavissa asioissa. Silloin Tellervo ohjaa, kuinka asukas voi lähteä tilannetta selvittelemään. Joskus se on sitä, että yhdessä istutaan tietokoneen ääreen ja selvitellään vaikka lakiasioita.

Useimmat syömishäiriöön sairastuneet (täysi-ikäiset) ovat Tellervon mukaan kykeneviä huolehtimaan itsenäisesti tai melko itsenäisesti omista sosiaalityön piiriin kuuluvista asioistaan. Vaikka tunnekuohu olisi ollut voimakas, Tellervon tapaamisiin asukkaat saavat usein olonsa siten tasaantumaan, että asioiden hoitaminen sujuu. Sosiaalityöntekijän ei siten yleensä ole tarpeenmukaista tehdä asioita asukkaiden puolesta, vaan vahvistaa asukkaiden kykyä huolehtia itse asioistaan. Tellervo voi olla tukena, kun asukas jännittää esimerkiksi puhelimessa asioidensa hoitamista Kelan kanssa. Tellervo voi yhdessä asukkaan kanssa miettiä, mitä kysymyksiä asukkaan tulee puhelun aikana muistaa kysyä ja olla puhelun aikana asukkaan tukena. Toki, jos asioiden hoitamiseen liittyy paljon byrokratiaa tai sillä on painoarvoa, että juuri sosiaalityöntekijä hoitaa asian puhelimitse, silloin Tellervo soittaa asukkaan puolesta.

Tellervo tekee myös yhteistyötä Syömishäiriökeskuksen muun henkilökunnan kanssa. Tellervo voi esimerkiksi tavata asukasta yhdessä omahoitajan kanssa ja yhdessä mietitään miten asioita selvitetään ja hoidetaan. Psykiatrin kanssa Tellervo on yhteistyössä erityisesti asukkaiden etuuksiin liittyvissä asioissa, sillä etuuksiin tarvitaan erilaisia lääkärinlausuntoja. Kuntoutus- ja hoitoyksikön tiimikokouksissa Tellervo on myös asiantuntijaroolissa auttamassa, kun asukkaan tilannetta pohditaan ja tuo esille erilaisia mahdollisia palveluratkaisuja esimerkiksi hoidon loppuvaiheessa, kun mietitään vaikka asukkaan asteittaista palaamista työelämään.

Toisinaan Tellervo verkostoituu myös asukkaan oman kunnan lastensuojelun tai aikuissosiaalityön kanssa. Lastensuojelun kanssa verkostoidutaan erityisesti silloin, jos asukkaalla ja hänen perheellään on jo valmiiksi lastensuojelukontakti. Kotiutumisen lähestyessä yhteistyö lastensuojelun kanssa voi olla silloin erityisen tärkeää. Yhteistyö perheen kanssa on silloin myös tarpeen. Joskus lastensuojeluyhteistyötä voidaan myös joutua järjestämään, jos alaikäinen potilas tarvitsee kiperästi hoitoa, mutta potilas ja hänen huoltajansa eivät sitä ymmärrä. On myös mahdollista, että Kuntoutus- ja hoitoyksikön asukkaalla on itsellään lapsia. Silloin yhteistyöllä varmistetaan, että asukkaan lapset saavat tarvittavan hoidon ja tuen.

Yhteistyötarve aikuissosiaalityön kanssa vaihtelee paljon kunnittain. Jos asukas tulee kunnasta, jossa kaikkia tarvittavia palveluita ei ole asukkaalle vielä järjestetty, voi Tellervo lähteä selvittämään yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa erilaisia mahdollisuuksia erityisesti kotiutumisvaiheessa. Aikuissosiaalityö-kontakti täysi-ikäisten kohdalla on tärkeä myös silloin, jos asukas joutuu hakemaan täydentävää toimeentulotukea.

Jos asukkaalla on syömishäiriön lisäksi myös muita tuen tarpeita ja sairauksia, niin silloin Tellervo saattaa tehdä yhteistyötä myös vammaispalvelun kanssa. Vammaispalvelun kautta voidaan järjestää asukkaalle esimerkiksi taksikortti, jos liikkumiseen julkisilla kulkuneuvoilla liittyy jotain esteitä.

Yhteistyökontaktit eri tahojen kanssa ovatkin paljon riippuvaisia asukkaan henkilökohtaisesta tilanteesta. Sosiaalityössä onkin tärkeää, että löytää aina tilanteen mukaan juuri asukkaan tarpeisiin vastaavat yhteistyökumppanit ja palvelut.

Millaisia kokemuksia sinulla on sosiaalityön kentästä syömishäiriöhoidon aikana?

Ystävällisin terveisin,

Venla Eronen

Ps. Taloudellisista etuuksista on luvassa oma kirjoitus tammikuussa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti